Ai có thể dạy GDGTTDTD?

Việc giảng dạy GDGTTDTD đòi hỏi phải có nhiều tố chất và kỹ năng

Các giáo viên dạy GDGTTDTD gặp phải những thách thức riêng biệt, khác với giáo viên dạy các môn học khác trong trường. Họ phải vận dụng kinh nghiệm, các giá trị và niềm tin của mình khi xem xét về các quan điểm, niềm tin và kinh nghiệm sống có thể giới thiệu trong lớp học của họ. Họ phải giảng dạy với mục đích nhằm đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của thanh thiếu niên mà không làm các em cảm thấy xấu hổ hoặc bị kỳ thị, hoặc có các định kiến về giới, kỳ thị đồng tính, kỳ thị chuyển giới hoặc các thành kiến khác.

Các tiêu chuẩn học tập kiến thức chuyên môn về giáo dục giới tính (PLSSE) của Tổ chức Hợp tác về Giáo dục Giới tính (SEC) đề cập chi tiết về các loại kiến thức và kỹ năng mà một người chịu trách nhiệm giảng dạy GDGTTDTD cần phải có. Các tiêu chuẩn học tập kiến thức chuyên môn về giáo dục giới tính bao gồm bốn tiêu chuẩn chính:

 1. Bối cảnh cho GDGTTDTD: Giáo viên phải hiểu các chính sách chi phối GDGTTDTD tại khu vực của họ.
 2. Năng lực chuyên môn: Giáo viên phải kiểm tra các giá trị và niềm tin cá nhân của họ, hiểu được những thành kiến của chính họ và có ranh giới xung quanh việc bộc lộ bản thân.
 3. Các thực hành tốt nhất: Giáo viên phải cập nhật các thực hành tốt nhất đối với công tác giảng dạy trong lĩnh vực GDGTTDTD.
 4. Các lĩnh vực nội dung chính: Giáo viên phải có kiến thức sâu rộng và cập nhật về các lĩnh vực nội dung cốt lõi của GDGTTDTD.

[Nguồn: SEC. 2018. Professional learning standards for sex education.]

WHO đã xây dựng khuôn khổ cho các năng lực mà giáo viên cần có (hoặc có thể phát triển) để thực hiện GDGTTDTD một cách hiệu quả. Tương tự như Các tiêu chuẩn học tập kiến thức chuyên môn về giáo dục giới tính, khuôn khổ này thể hiện tính tương hỗ giữa thái độ, kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện chương trình GDGTTDTD chất lượng:

Các yếu tố cấu thành năng lực của giáo viên
Thái độ
 • Sự cam kết đối với lĩnh vực về giáo dục giới tính và tình dục
 • Tôn trọng sự chính trực và hiểu về những ranh giới
 • Cởi mở và tôn trọng người khác

Kỹ năng

 • Khả năng tạo và duy trì một môi trường học tập an toàn, thuận lợi và hòa nhập 
 • Khả năng sử dụng các phương pháp dạy và học có tính tương tác
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả
 • Khả năng tư duy về các niềm tin và giá trị

Hiểu biết

 • Kiến thức về các chủ đề liên quan trong giáo dục giới tính và tình dục
 • Kiến thức cơ bản về nâng cao sức khỏe và tâm lý
 • Kiến thức về các phương pháp làm thế nào để giáo dục giới tính và tình dục
 • Kiến thức về các cách tiếp cận giáo dục giới tính và tình dục khác nhau và tác động của chúng