Vận động sự tham gia của thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên cần đóng vai trò tích cực trong việc kêu gọi sự ủng hộ đối với GDGTTDTD. Các hội sinh viên, các nhóm thanh niên và các thủ lĩnh thanh niên cần được khuyến khích tích cực đóng góp ý kiến vào việc thiết kế, giám sát và đánh giá các chương trình GDGTTDTD; thu thập thông tin về nhu cầu của các bạn đồng trang lứa, đưa ra những lập luận ủng hộ GDGT&TDTD; và tham gia các cuộc đối thoại với phụ huynh và các thành viên khác trong cộng đồng về tầm quan trọng của GDGTTDTD trong cuộc sống của họ.

[Nguồn: UNESCO. 2018. Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện.]

Thanh thiếu niên
Nếu chiến dịch của bạn được tiến hành trong trường học, trường cao đẳng hoặc đại học, bạn có thể thu hút những người ủng hộ bằng cách tổ chức các cuộc nói chuyện hoặc lập một quầy thông tin trong khuôn viên trường, tại đó phát các tờ rơi, giấy yêu cầu hoặc tờ đăng ký. Bạn cũng có thể muốn nghĩ đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và email để đẩy mạnh việc chia sẻ nhận thức về những gì bạn đang cố gắng đạt được. Hãy thử liên kết với các nhóm sinh viên và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hoặc sức khỏe thanh thiếu niên để lan toả thông điệp của bạn đến mạng lưới thanh thiếu niên của họ.

[Nguồn: IPPF; The PACT. 2017. We demand more! A sexuality education advocacy handbook for young people, p.20.]

Thanh thiếu niên bị ảnh hưởng và có khả năng gây ảnh hưởng lên một số nhóm người và cấu trúc xung quanh các em. Mô hình sinh thái dưới đây thể hiện các tầng ảnh hưởng liên quan đối với một chương trình GDGTTDTD, trong đó lấy thanh thiếu niên làm trọng tâm. Mô hình này cho thấy các yếu tố quyết định có tính đa dạng và tương tác với nhau trong vấn đề về tính dục ở tuổi vị thành niên, bao gồm kiến thức, thái độ và những thực hành của họ. Các tầng ảnh hưởng khác nhau này cũng tương tác ở các cấp độ khác nhau. Các biện pháp can thiệp tập trung vào tất cả các tầng với mục tiêu rõ ràng sẽ có nhiều khả năng đạt hiệu quả cao hơn. Với việc lấy thanh thiếu niên làm trọng tâm, bạn có thể tập trung vào việc trao quyền cho họ, làm việc với họ để giải quyết các tầng còn lại.

Ecological Framework: Levels of Adolescents' Influences. © Chandra-Mouli et al.

Khung sinh thái: Các tầng ảnh hưởng của thanh thiếu niên. © Chandra-Mouli và cộng sự.

[Nguồn: Chandra-Mouli et al. 2018. Building support for adolescent sexuality and reproductive health education and responding to resistance in conservative contexts: Cases from Pakistan.]

Một số gợi ý nhằm vận động sự tham gia tích cực của thanh thiếu niên trong cộng đồng về GDGT&TDTD

 

  • Thu hút trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào tất cả các nỗ lực vận động về GDGT&TDTD; các em có thể tự triển khai một số hoạt động, đại diện cho Hiệp hội thành viên tham gia các lực lượng đặc nhiệm, đưa ra những lời khuyên để thúc đẩy các chiến lược vận động chính sách và đóng vai trò là diễn giả chính trong các sự kiện công cộng.
  • Thu hút trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào các chương trình đào tạo; các em có thể đóng vai trò là những người cung cấp thông tin chính trong quá trình phát triển chương trình đào tạo, đưa ra những nhận định chi tiết về cách giáo viên có thể triển khai các phương pháp tiếp cận thu hút sự tham gia nhiều hơn hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động dưới những hình thức thu hút các em hơn.
  • Mời trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào sự kiện có sự góp mặt của nhiều thế hệ để thảo luận về cơ sở nền tảng và những bằng chứng ủng hộ GDGT&TDTD.
  • Tạo điều kiện cho các tổ chức và phong trào do thanh thiếu niên khởi xướng để phát triển chương trình GDGT&TDTD của riêng mình để có thể tiếp cận trẻ em và thanh thiếu niên trong các môi trường phi chính thức.