Vận động sự tham gia của truyền thông

Các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là điện thoại thông minh và Internet, là những nguồn thông tin quan trọng về tính dục và sức khỏe tình dục. Không phải tất cả các thông điệp được cung cấp đều chính xác hoặc tích cực, nhưng có thể nói rằng các phương tiện truyền thông đại chúng có tác động đáng kể đối với sự phát triển tình dục của thanh thiếu niên, do đó cần tiến hành phân tích mang tính phản biện về các phương tiện truyền thông trong các chương trình và nội dung giảng dạy về GDGTTDTD.

Các phương tiện truyền thông có tiềm năng đóng góp vào việc duy trì sự hỗ trợ của cộng đồng đối với việc xây dựng và triển khai chương trình GDGTTDTD:

 • Nhiều người coi các phương tiện truyền thông là nguồn thông tin đáng tin cậy về tính dục. Việc hợp tác với truyền thông có thể giúp xây dựng hình ảnh tích cực, lành mạnh và được quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên và các dịch vụ chuyển tuyến trong chăm sóc sức khỏe.
 • Phương tiện truyền thông đại chúng có thể tiếp cận với một số lượng người rất lớn một cách dễ dàng, điều này có nghĩa là nó có thể ảnh hưởng đến các chuẩn mực và thực hành trong xã hội, đồng thời giúp dư luận làm quen với các chủ đề và vấn đề liên quan đến GDGTTDTD. Các chương trình truyền thông dường như có hiệu quả nhất khi kết hợp với các yếu tố bổ trợ khác như tài liệu giáo dục và các dịch vụ y tế.
 • Các nhà báo và các chuyên gia truyền thông khác có thể tác động đến dư luận và ngoài ra còn có thể thay đổi các diễn ngôn tiêu cực xuất phát từ việc tuyên truyền về những quan niệm sai và những thông tin sai lệch.
   

[Nguồn: WHO. 2009. Generating demand and community support for sexual and reproductive health services for young people: A review of the literature and programmes.]

Các chiến lược vận động truyền thông về GDGTTDTD
 • Lập kế hoạch vận động truyền thông bao gồm các mục tiêu của chiến dịch (mục tiêu giáo dục và mục tiêu định hướng hành động), các thông điệp rõ ràng và đơn giản, và các tài liệu hỗ trợ về thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC). Kết nối giới truyền thông với đối tượng khán giả mục tiêu (đài radio/ truyền hình/ điện thoại/ mạng xã hội), lập chiến lược/ kế hoạch truyền thông với các nguồn lực, theo dõi kế hoạch trong quá trình triển khai và đánh giá tác động trong khi triển khai và sau khi hoàn thành.
 • Vạch ra các hoạt động cụ thể để hỗ trợ GDGTTDTD.
 • Khi làm việc với các nhà báo và nghệ sĩ, hãy chuẩn bị một thông cáo báo chí và gửi trước cho họ một tài liệu tóm tắt và phần chuẩn bị để các thông điệp được chính xác, rõ ràng và nhất quán.
 • Làm việc với các phương tiện truyền thông có lượng người theo dõi lớn để tiếp cận đông đảo công chúng.
 • Lên lịch thực hiện hoạt động truyền thông và tận dụng các ngày lễ dành cho gia đình, trẻ em và các ngày lễ liên quan đến văn hóa để thu hút sự tham gia của cộng đồng về GDGTTDTD.
 • Tận dụng uy tín và sức hấp dẫn của những người nổi tiếng, nghệ sĩ và những người có địa vị cao.
 • Xác định các nhóm cộng đồng khác nhau và thông điệp dành cho từng nhóm. Trả lời những câu hỏi đơn giản như 'Tại sao phụ huynh hoặc các nhà lãnh đạo cần quan tâm đến GDGTTDTD?'
 • Sử dụng các thông điệp và những phương tiện truyền thông khác nhau để tiếp cận cộng đồng về GDGTTDTD - Hãy sáng tạo và hòa nhập.