Đào tạo trực tuyến nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn về GDGTTDTD

Hầu hết các khóa đào tạo giáo viên trước và trong quá trình giảng dạy đều được đều được thực hiện dưới hình thức đào tạo trực tiếp, mặc dù một số chương trình là chương trình kết hợp trong đó bao gồm một số học phần trực tuyến. Gần đây, các cơ hội phát triển kiến thức chuyên môn trực tuyến trong lĩnh vực giảng dạy GDGTTDTD đã được cung cấp.

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo hình thức trực tuyến là một cách tiết kiệm chi phí cho việc bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, cả trước và trong quá trình giảng dạy, đặc biệt là có nội dung chuyên môn được cập nhật. Một số chương trình trực tuyến ví dụ như hội thảo trực tuyến có thể được thực hiện dễ dàng và với chi phí thấp. Mặc dù hội thảo trên web là không đủ để chuẩn bị sẵn sàng cho giáo viên trước và trong quá trình giảng dạy, nhưng hình thức này được khuyến khích sử dụng để cung cấp các nội dung, chính sách và thông tin cập nhật về chương trình.

Việc thiết kế các hình thức đào tạo từ xa có thể cực kỳ tốn kém, vì vậy tốt nhất là các cộng đồng nên sử dụng những gì có sẵn trên mạng. 

Ví dụ về các khóa học trực tuyến

Chương trình giáo dục toàn diện về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản dành cho các giáo viên do UNESCO và UNFPA phát triển khu vực Đông và Nam Phi. Các giáo viên ở các quốc gia khác có thể sử dụng rất nhiều nội dung trong chương trình, đồng thời thay thế các dữ liệu và bối cảnh cụ thể theo khu vực của mình nếu cần.