Vận động sự tham gia của phụ huynh

Các bậc phụ huynh có vai trò quan trọng trong việc thực hiện GDGTTDTD chất lượng cao. Một chiến lược then chốt để ứng phó với sự phản đối có thể có đối với việc thực hiện GDGTTDTD trong cộng đồng đó là lắng nghe những mối lo ngại của phụ huynh và cân nhắc thực hiện các đề xuất của họ nếu phù hợp. Bên cạnh đó, các chiến lược để thuyết phục các bậc phụ huynh và cung cấp cho họ những thông tin chính xác về lợi ích của GDGTTDTD là rất quan trọng. Các hệ thống giáo dục ngày càng nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trò chuyện về giáo dục giới tính và tình dục giữa trẻ em và cha mẹ.

"Cha mẹ và những người trưởng thành khác trong gia đình đóng vai trò chính yếu trong việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên. Việc giúp các bậc phụ huynh có thể hiểu, ủng hộ và tham gia vào việc thực hiện GDGTTDTD là điều cần thiết để đảm bảo đạt được kết quả lâu dài. Trong khi một số phụ huynh có thể cho rằng họ nên là nguồn thông tin duy nhất về tính dục cho con cái mình, hầu hết các bậc phụ huynh khác đều coi trọng sự hỗ trợ từ bên ngoài để họ biết cách thảo luận các vấn đề liên quan đến tình dục với con cái, cách xử lý những tình huống khó khăn (ví dụ như khi một đứa trẻ xem phim khiêu dâm trên Internet hoặc bị bắt nạt trên mạng xã hội), cũng như cách truy cập và cung cấp thông tin chính xác".

[Nguồn: IPPF. 2017. Deliver + enable toolkit: Scaling-up comprehensive sexuality education (CSE), p. 39.]

Cần kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ của phụ huynh và gia đình ngay từ ban đầu và thường xuyên củng cố mối quan hệ này. Bên cạnh đó cũng cần nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu và cũng là mối quan tâm chung của nhà trường, cộng đồng và phụ huynh đối với việc thúc đẩy an toàn và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho trẻ em và thanh thiếu niên. Một số câu hỏi sau có thể sẽ hữu ích với những người tham gia thực hiện GDGTTDTD mong muốn thu hút sự tham gia của phụ huynh: 

  • Mục đích và mục tiêu của GDGTTDTD ở trường học tương thích với hy vọng, nỗi sợ hãi và mối quan tâm của phụ huynh ở mức độ nào?
  • Mục đích và mục tiêu của việc GDGTTDTD ở trường học đáp ứng những hy vọng, những mối quan tâm và những điều mà phụ huynh lo ngại ở mức độ nào?  
  • Nếu các mục tiêu nói chung về cơ bản đáp ứng kỳ vọng, làm cách nào để phát triển, hỗ trợ và duy trì cách tiếp cận mang tính hợp tác này? Nếu không, đâu là nguồn gốc của sự khác biệt và chúng có thể được giải quyết như thế nào?
  • Những vấn đề này nên được theo dõi và đánh giá như thế nào?
     

[Nguồn: UNFPA. 2015. The evaluation of comprehensive sexuality education programmes: A focus on the gender and empowerment outcomes.]

Một số lời khuyên đối với việc vận động sự tham gia của phụ huynh

 

  • Có thể hướng đến phụ huynh thông qua các hoạt động với cộng đồng hoặc kêu gọi sự tham gia của họ thông qua các chiến lược phù hợp, chẳng hạn như đến thăm nhà, thông qua hội phụ huynh hoặc thông qua chính con cái của họ.
  • Chuẩn bị và cung cấp các khóa học về GDGTTDTD cho phụ huynh. Những khóa học này có thể diễn ra song song với chương trình GDGTTDTD cho trẻ em và thanh thiếu niên.
  • Xây dựng tài liệu Hỏi & Đáp cho phụ huynh để giúp thể hiện mong muốn hỗ trợ họ trong việc cung cấp thông tin chính xác dựa trên các quyền cho con, em của họ.
  • Thực hiện các buổi GDGTTDTD cho gia đình để khuyến khích các cuộc đối thoại giữa các thế hệ.