Vận động sự tham gia của các lãnh đạo tín ngưỡng và cộng đồng

Nhiều cộng đồng và cá nhân trên khắp thế giới có những nhóm tín ngưỡng hoặc tôn giáo đông đảo. Các nhóm này có thể có những thông điệp mạnh mẽ về giới tính và tính dục, do đó là họ là bên liên quan quan trọng trong việc thực hiện GDGTTDTD.

Một số lời khuyên đối với việc thu hút sự tham gia của các cộng đồng tín ngưỡng một cách hiệu quả

 

  • Xác định xem các tổ chức tín ngưỡng có hoạt động nào liên quan đến GDGTTDTD hoặc các vấn đề sức khỏe tình dục hay không, cũng như những tài liệu hữu ích nào đã lồng ghép những quan điểm tín ngưỡng. Tận dụng tối đa các mạng lưới tôn giáo và cách thức tương tác hiệu quả nhất với các cơ hội học tập của họ.
  • Làm rõ những kỳ vọng của bạn với bất kỳ sự tương tác nào với các lãnh đạo tôn giáo. Bạn muốn họ làm khác đi điều gì? Ví dụ, họ có thể làm gì để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại cởi mở hơn về thực tế cuộc sống của thanh thiếu niên, hoặc đưa GDGTTDTD vào chương trình hoạt động của họ?
  • Tương tác với các nhà lãnh đạo tôn giáo ngay từ ban đầu để thúc đẩy những sự đầu tư có ý nghĩa và giúp xác định sớm các rào cản tiềm ẩn.
  • Kết nối với các trường học và trường đại học tôn giáo và coi đây là điểm khởi đầu để tương tác với các thanh thiếu niên xung quanh vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm chung giữa tín ngưỡng, tôn giáo và GDGTTDTD.
  • Tập hợp thành viên của các nhóm tín ngưỡng lại với nhau để có một cuộc đối thoại giữa các tôn giáo liên quan đến GDGTTDTD. Hãy sử dụng nó làm cơ hội để khám phá những điểm chung về các giá trị và những sự khác biệt giữa các tín ngưỡng về các vấn đề tính dục.
  • Tăng cường cơ chế chuyển tuyến với các nhà cung cấp dịch vụ y tế dựa trên tín ngưỡng. Ở nhiều nơi trên thế giới, các tổ chức tín ngưỡng chiếm một tỷ lệ rất cao trong chăm sóc sức khỏe cũng như giáo dục. Ngày càng có nhiều tổ chức dựa trên tín ngưỡng thừa nhận nhu cầu phát triển quan hệ đối tác và hợp tác với các tổ chức tín ngưỡng và tôn giáo khác. Việc chia sẻ các thực hành tốt nhất và cùng tuyên truyền vận động để mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho thanh thiếu niên là những yếu tố quan trọng của quan hệ đối tác này.