Vận động sự tham gia của những nhà cung cấp dịch vụ y tế

Những nhà cung cấp dịch vụ y tế đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận của thanh thiếu niên đối với các dịch vụ SKSS/SKTD mà họ cần có và được hưởng. GDGTTDTD cũng giúp thanh thiếu niên hiểu thêm về các dịch vụ sẵn có dành cho các em và giúp các em có thể tiếp cận những dịch vụ này. Bằng cách thu hút sự tham gia của các nhân viên y tế, những người tham gia chương trình GDGTTDTD cả trong và ngoài trường học có thể hỗ trợ việc tích hợp các dịch vụ SKSS/SKTD thân thiện với thanh niên, trong đó ưu tiên các nhu cầu và các mối quan tâm của thanh thiếu niên trong hệ thống y tế cộng đồng.

Sự kết hợp của hai lĩnh vực y tế và giáo dục là cần thiết cho sự phát triển các mối liên kết giữa việc thực hiện các chương trình giáo dục giới tính và tình dục với sự sẵn có của các dịch vụ y tế thân thiện với thanh thiếu niên. Việc thực hiện chương trình giáo dục sẽ kém hiệu quả và thậm chí là phi đạo đức nếu như không đảm bảo được khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế về sức khỏe tình dục, bao gồm việc sử dụng bao cao su và các biện pháp tránh thai.

Những người thực hiện GDGTTDTD cho trẻ em và thanh thiếu niên sẽ thu được những hiểu biết quan trọng về lý do tại sao thanh thiếu niên tiếp cận hoặc không tiếp cận các dịch vụ SKSS/SKTD mà họ cần. Bằng cách chia sẻ những hiểu biết này với các nhà cung cấp dịch vụ y tế (đồng thời duy trì tính bảo mật của các thanh thiếu niên liên quan), những người thực hiện GDGTTDTD có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế phát triển các giải pháp nhằm loại bỏ các rào cản tiềm ẩn mà thanh thiếu niên gặp phải trong việc tiếp cận các dịch vụ SKSS/SKTD. Nhà trường và đội ngũ cán bộ trong nhà trường có được sự tôn trọng từ các thành viên cộng đồng và do đó, họ có thể đóng vai trò trung gian kết nối giữa phụ huynh và nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

Những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng là nguồn lực quan trọng để những người thực hiện GDGTTDTD có thể củng cố kiến thức về GDGTTDTD. Việc hợp tác chặt chẽ và tạo mối liên kết với các nhân viên y tế cũng giúp thiết lập một hệ thống chuyển tuyến hiệu quả - qua đó, trong trường hợp những người thực hiện GDGTTDTD gặp những trẻ em hoặc thanh thiếu niên có những nhu cầu cá nhân cụ thể mà họ không thể đáp ứng, họ có thể giới thiệu các em đến gặp các bác sĩ hoặc nhân viên y tế để được hỗ trợ thêm.

Người triển khai chương trình GDGTTDTD cần nhớ rằng, cũng giống như họ, các nhân viên cung cấp dịch vụ y tế và các bậc cha mẹ cũng có thể gặp vấn đề với thanh thiếu niên trong quá trình các em tiếp nhận và truy cập thông tin và dịch vụ liên quan đến SKSS/SKTD.
 

Những chiến lược hiệu quả nhằm thu hút sự tham gia và hợp tác với các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong quá trình thực hiện GDGTTDTD

  • Hỗ trợ đào tạo là điều rất quan trọng đối với cán bộ y tế, vì vậy cần tạo điều kiện để họ có thể tham gia các hoạt động nâng cao năng lực trong nhà trường hoặc trong cộng đồng. Không nên giả định rằng họ biết tất cả. 
  • Hãy để họ đảm nhiệm vai trò chuyên gia - ngay cả khi không được tham gia các khoá đào tạo để có thể đưa ra cách tiếp cận thân thiện với thanh thiếu niên, những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dù là bác sĩ chuyên khoa hay cán bộ y tế cộng đồng, đều nắm được những thông tin quan trọng. Hãy mời họ tham gia với vai trò diễn giả khách mời bất cứ khi nào bạn có thể để xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.
  • Bổ sung các chuyên gia trẻ về chăm sóc sức khỏe vào hệ thống - dù họ là nhân viên tập sự hoặc làm việc ở cấp cộng đồng - điều này sẽ làm cho họ trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các thanh thiếu niên cả trong và ngoài trường. 
  • Khi tổ chức thảo luận với các bậc cha mẹ, hãy mời một chuyên gia y tế danh tiếng chuyên cho đối tượng thanh thiếu niên, điều này sẽ giúp nội dung thảo luận có sức thu hút hơn.

[Nguồn: UNESCO. 2015. Capacity building in comprehensive sexuality education community outreach: a manual for programmers in schools and communities.]

Thu hút sự tham gia của các chuyên gia y tế
  • Xác định những chuyên gia y tế thường xuyên tiếp xúc với trẻ em và thanh thiếu niên.
  • Mời các chuyên gia y tế tham gia các buổi thảo luận về cơ sở nền tảng của GDGTTDTD và chia sẻ những bằng chứng về tác động của GDGTTDTD.
  • Yêu cầu các chuyên gia y tế cung cấp thông tin xác thực liên quan đến các buổi thảo luận về GDGTTDTD hoặc trong các hoạt động nhằm thu hút sự tham gia của phụ huynh và các thành viên khác trong cộng đồng.
  • Yêu cầu các chuyên gia y tế đưa ra nhận định về những thiếu sót về thông tin và kiến thức mà họ đã xác định được ở trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận với các dịch vụ chuyển tuyến.
  • Hỗ trợ các chuyên gia y tế chuẩn bị sẵn sàng cho việc tương tác và trả lời những bạn trẻ có hiểu biết sâu hơn về vấn đề sức khỏe. Khi những kiến thức về sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên được cải thiện, các em sẽ cởi mở hơn trong việc đặt câu hỏi về những lựa chọn và cũng như phương pháp điều trị cho các em. Ngược lại, các chuyên gia y tế cũng cần sẵn sàng trả lời và khuyến khích sự tham gia tích cực này của các em trong quá trình cung cấp dịch vụ y tế.