Những chương trình GDGTTDTD thành công nhất là những chương trình có sự chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện, trong đó chú trọng đến tính bền vững trong tương lai. Các chương trình GDGTTDTD không đứng tách biệt mà nằm trong các giải pháp tổng thể cho thanh thiếu niêntrẻ vị thành niên. Một số khía cạnh được đưa vào quá trình thiết kế chương trình, bao gồm chương trình giảng dạy, mối liên hệ với các dịch vụ, giám sát và đánh giá.