Việc thực hiện thành công chương trình GDGTTDTD phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố liệu các quốc gia có tạo điều kiện môi trường thuận lợi hay không. Môi trường thuận lợi đó có thể khác nhau tùy vào mỗi quốc gia, khu vực, môi trường chính trị, v.v. Phần này sẽ thảo luận một số nền tảng quan trọng để có thể triển khai chương trình GDGTTDTD thành công.